onsdag den 5. juni 2013

Oplevelser med Randers sygehus ortopædkirurgisk ambulatorium

05-06-2013
Jeg fandt denne her klage som er sendt direkte til ledelsen af Randers sygehus og omtalte afdeling. I dag har jeg forespurgt patientombuddet om den er røget ud over klage forældelse fristen. Er den det så er der ikke så meget at gøre, men kan den gå ind under 5 år fristen så ryger der en klage af sted. Det må jeg afvente og se.
Jeg synes i skulle læse dette her og har i dårlige oplevelser på et sygehus, så klag hold jer ikke tilbage det er den eneste måde at få rettet op på tingene. Til gavn for både patienter og personale.
Her kommer mit klage brev, navn på lægen er forkortet.
Vivild den 8/11/09

Klage fra Erwin Maria Jöhnk, cpr. Nr 010557-XXXX over Ortopædkirurgisk ambulatorium Regionshospitalet Randers
I gennem længer tid har jeg overvejet hvorvidt min klage over ortopædkirurgisk ambulatorium (OAMB) skal gå på enkelt personer eller mere som helhed.
Det bliver mere som helhed. Da jeg har mange års erfaring indenfor sygehusvæsenet set fra en patients side af fra forskellige sygehuse og forskellige afdelinger.
 Selve senge afsnittet har jeg ikke turde lægge mig ind på. Jeg havde aflyst min operation i tommeltoten, jeg følte mig ikke ret meget tryg efter de oplevelser jeg har haft på ortopæd. Amb. og oplevelser som jeg har fra andre.
Min historie startede med en skade som jeg pådrog mig den 6.august 2007, en hundesnor dannede to løkker og inden jeg fik dem rettet ud trak hunden i den anden ende ret voldsomt til. Jeg kom på skadestuen efter henvisning af vagt havende læge. Der blev taget røntgen billeder som i dag åbenbart er væk, for de kunne ikke findes på af OAMB.
Mit første besøg på OAMB startede den
De første besøg på OAMB blev der sat en udenlandsk læge på opgaven, han er rejst desværre for han var en af de mere fornuftige læger. Han forsøgte da så godt han kunne finde ud af hvad de er galt.  Han fandt frem til at jeg hav den seneknude, for mig at se er det ikke så mærkelig når jeg har belastet hånden/tommeltoten forkert pga min skade. Læge mente at det måtte være årsagen til mine smerter, det er sådan også de dækker blot over noget andet.
Der blev lavet et ambulant operativ indgreb overfor sene knuden den 4.november. Jeg skulle få fjernet tråden efter tolv dage da det faldt på en weekend skulle jeg så gå med et i 14 dage. Jeg fik dem fjernet på dag 10 og det var lige op over. De var begyndt at gro godt fast. Jeg havde bibeholdt tiden til om mandagen da jeg havde en aftale med læge om han lige skulle se på det samme dag. Dette stod ikke min journal og der var ikke afsat tid.  Dette studsede jeg lidt over da jeg fik min journalindsigt. Da jeg mødte op om mandagen, var der nærmest panik stemning over at trådene var blevet fjernet og sagde at jeg også skulle snakke med lægen bagefter det var derfor jeg var kommet. Endnu mere rådvildhed opstod der blandt personalet. Jeg undrer mig over at man køre med en meget slavisk fastlagt skema procedure og hvis noget sker uden for den fastlagte skematiske skema var der panik på. Jeg har ikke oplevet noget lignede før i mit liv på et hospital. Mage til hjælpeløshed når der sker ting som ikke er skema lagt.
Min erfaring på dette område er at går derfor lang tid så kan trådene ikke fjernes igen da så er groet godt fast. Dette vil man ikke høre på. Derfor tog jeg til egen læge for at få den fjernet før weekenden starter
Den udenlandske læge sørgede for at jeg kom til scanning i Viborg inden han rejste. Jeg havde en tid den 1.april mente jeg men OAMB mente noget andet, men jeg blev dog alligevel bedt om at tage plads i venteafdelingen.
Og herfra den oplevelse var jeg ved at få nok! Jeg blev udsat for nærmest et 3.gards krydsforhør hvorfor jeg bare var dukket og jeg havde ingen tid dette forgik i en grov uforskammet måde fra en nævenyttig sygeplejerske.
Jeg blev vist ind i et undersøgelses lokale hvor der befandt sig 3 andre patienter. Jeg blev placeret således at jeg kunne følge med i hvad der skete i lokalet ved siden hvor lægerne og resten af personalet opholdt sig. Det var ganske interessant. Patienter i deres hverdag findes der ikke der findes kun en lille del af dem de skal behandle.
En af de 3 patienter kom med et ben i gips og klagede over stærke smerter, da en læge så fandt ud af hvad der var galt, blev det til dagens vigtigste begivenhed, flere læger skulle lige ruske og trække i patientens fod, for det var dejligt kompliceret man talte henover hovedet af patienten som patienten ikke var der men kun foden var der. Jeg undrer mig lidt over hvorfor man ikke lave en grundigere undersøgelse af det da patienten var der første gang.
Jeg tager denne historie med for at fortælle at man som patient er man uinteressant, det drejer sig kun om enkelt del af en skade resten er uvæsentligt.
Udover dette kunne jeg overhøre at man var noget sur og knotten at jeg var der igen udenfor deres faste emmer og skemaer. At se på nogle scannings billeder, burde for en læge ikke være så vanskeligt, sygeplejersken kom hen til mig efter et godt stykke tid og fortsatte sit krydsforhør og belæring om at her fulgte man en bestemt procedure og som jeg måtte indordne mig ind i og desuden ville hun vide hvordan jeg kunne komme så hurtig til scanning for det var imod deres procedure. Jeg må tilstå at jeg kogte af raseri og mit blodtryk sikkert var røget op på de 200 jeg kunne ikke rigtig svare på det, jeg var blevet for gal over den foragt over mennesker som de udviser. Desuden kunne fortælle mig at jeg ikke kunne få noget svar på den scanning, da de først skulle have en beskrivelse med hvad der er blevet fundet.
Af gode årsager ønskede jeg ikke at møde op for at svar, men ønske det skriftligt svar. Jeg havde ikke lyst til at blive set ned på og behandlet på sådan en svinsk måde.
Senere i forløbet fik jeg en tid ved overlæge E. V. som fra starten af skulle være min kontakt person og som skulle have set på det. Det var ham som kom med en skriftlig orientering hvad scanningen har vist, men jeg har mine tvivl om, hvorvidt han selv har kigget på billederne fra scanning og blot har omformuleret teksten som de langt om længe har fundet i deres system efter et godt stykke tid. Beskrivelsen fra scanningen fra VIborg MR scanner var blevet sent af sted samme dag som jeg fik lavet scanningen. Så vidt jeg husker blev det frem sendt til OAMB en gang til.
Den 25.06.09 mødte jeg for første gang overælgen E. V., dette blev til en noget ubehageligt bekendtskab, mage til arroganthed overfor mig har jeg ikke oplevet før.
Han kigge på nogle nye røntgen billeder som ikke vist noget særligt, men noget som IKKE er nævnt i journalen hans meget store overraskelse udbrud af scanning billederne. Det så meget værre ud end på røntgen. Men ifølge journalen var det ikke så slemt. Jeg fik en længere belæring mens han trykkede ret voldsom på min ømme led så det gjorde tingene endnu værre. Han sagde at han skulle bruge over 1 time på at operere mig og det gad han ikke bruge tid, desuden når der en der har ondt i hoften så skifte man ikke bare hoften fordi den gør ondt. ( en af min god venner fik taget røntgen billeder af sin hofte også på OAMB, men fik to vidt forskellige svar om hvad der skulle ske, fra to forskelle læger fra afdelingen ud fra de sammen billeder. Denne sagde hoften skal skiftes den anden at det blot var en betændt slimsæk som der kunne gøres noget ved) den slags historier og min egne oplevelser gør mig meget betænkeligt ved at have noget med OAMB at gøre.
Tilbage til min sag, jeg har så bedt om at få en anden læge til at se på min tommeltot, det vist sig at han kendte overlægen E. V. meget godt de var gode venner. Den anden læge kiggede ganske kort på min tommeltot lavede en ultralyds scanning og kom frem til den konklusion at det skulle der gøres noget ved hurtigst for en del af knoglerne var smuldret væk. Jeg skulle kontakte OAMB for en får fremrykket min tid så jeg kun komme til noget før. På det tidspunkt begyndte jeg at døje med min ryg med stærke smerter og bare tanken på OAMB fik mit blodtryk op i det røde felt.
Men jeg fik ringet og bad om at få flytte min tid, jeg nåede ikke ret langt med det i første omgang da jeg havde en tid forvejen og jeg måtte vente til den tid det var en tid sidst på året. Jeg forsøgte med høflig at gøre opmærksom på hvorfor jeg ringede og bad en tidligere tid, men jeg følte som der ikke blev hørt efter min rygsmerter plagede mig så jeg bandede lidt over dette her, men forklarede også i telefonen hvorfor jeg lød noget vrissen.
Jeg fik en ny tid til den 17-09-09 Her kunne jeg læse to små håndskrevne sedler som lå allerøverst på journal frit læsbar at jeg var meget vred og krævede en tid før den aftalte tid. De to håndskrevne sedler er sikkert forsvundet for dem fik jeg ikke kopi selv om jeg bad om det.
Til den konsultation havde jeg så stærke ryg smerter at jeg ikke var i stand til at tage offentlig transport eller selv køre bil. Jeg fik min genbo til at køre mig der ind. Jeg fortalt hvad den anden læge har sagt om min tommeltot og hvad der skulle gøres efter hans mening. Overlægen E. V. ville så gøre et eller andet, jeg fik en længere forklaring på det og det lød godt nok jeg har jo fået at vide at han var landets bedste og viste hvad han skulle gøre. Dette tvivler jeg efter hånden på.
Der blev taget blodtryk og de sædvanlige undersøgelser meget hurtig og overfladisk. I min journal står der at jeg havde et blodtryk 160/120 (jeg mener det var lidt højere end et nemlig 176 og ikke 160) det er ligegyldigt, men at der så står at jeg oplyser at den plejer at ligge på 150/105 dette er IKKE korrekt. Det ligger nede på 125/ et eller andet og 135/ et eller andet. Jeg fik det målt ved egen læge. Den kvæstningsskade på min arm er ikke fra nogen kvæstning men fra en tidligere operation i forbindelse med mit kønsskifte.
Den konsultation afsluttede med et spørgsmål om jeg kunne få en seddel medhensyn til kørsel godtgørelse, fil jeg et nej på det så er det da ok fra mig. En af grunden jeg fik min nabo til at køre mig var at jeg ikke kunne holde ud at sidde ned for længe.
Lægen var gået så sygeplejerske gik ud for at spørge ham om det hun kom tilbage medfølgende svar. Nej, for jeg må jo klare mig selv med at komme rundt der, hvor jeg bor. Noget i den stil. Igen ser man ikke på mennesket som helhed men kun på en lille del. Jeg kan da orientere om jeg er ikke i stand til at komme nogen steder hen her hvor jeg bor uden hjælp fra nogen. Jeg går med en jeg skulle gå med to krykstokke for at aflaste min ryg, men pga af min tommeltot kan jeg ikke bruge en stok i min venstre hånd.
Jeg henvendte mig til receptionen i OAMB for at de skulle finde en tid hvor de han kunne operere mig. Det var den 23. oktober ellers engang i det nye år. Jeg måtte tage til takke med den 23. oktober og håbe på det bedste. Jeg havde smerte nok i forvejen. Da jeg kom hjem kom tvivlen op i mig efter et par dage, hvad var det egentligt han ville lave?
Jeg kontaktet egen læge og hun blev noget overrasket at han kunne ville lave en meget lille del og ikke mere ifølge egen læge og den anden læge som jeg havde konsulteret som second opinion var der kun en mulighed for mig at få gjort tommeltotten stiv.
Dette var lige dråben jeg meldte afbud til den 23. oktober har bedt at få mine papirer sendt til Vejle sygehus selv dette har man ikke været i stand til at læse i mit brev til OAMB her har man blot konstateret at jeg ikke ville opereres den 23. oktober og henlagt mig journal i arkivet. Jeg har rykket for journalen blev sendt til Vejle de er blevet sendt
Til sidste ved akt indsigt hvor jeg endelig fik de fleste bilag var der brevet fra den anden læge til overlæge E. V. og jeg må nok sige at jeg blev meget overrasket det som stod i brevet var ikke det som der blev sagt til mig.
Jeg vil slutte her og gøre opmærksom på at skulle jeg igen af eller anden årsag komme i kontakt med OAMB så tager jeg lyd optager med om det lovligt eller ej. Med den behandling man bliver udsat for spørger jeg mig selv om det er lovligt eller ej som de behandler deres patienter
Patienter behandlers overfladisk og går man udenfor den fastlagte skema procedure er man åbenbart blot en kværulant og man hverken lytter eller læser hvad der bliver skrevet.
Skadestuen fungere ikke meget anderledes, men det orker jeg ikke at omtale her mere.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Reklame, tilsvining og anstødlige kommentarer fjernes.